[10] Y Clinig Iaith: Arfer Cyfredol a Chyfeiriadau’r Dyfodol / The Language Clinic: Current Practice and Future Directions

WORKSHOP Y Clinig Iaith: Arfer Cyfredol a Chyfeiriadau’r Dyfodol / The Language Clinic: Current Practice and Future Directions Author Alex Lovell Prezi – Welsh Prezi – English Abstract Cynllun unigryw a sefydlwyd gan Adran y Gymraeg yw’r Clinig Iaith. Mae’r Clinig Iaith, a gynigir drwy gydol y flwyddyn academaidd, yn cyflwyno darpariaeth anffurfiol unigol i…