[10] Y Clinig Iaith: Arfer Cyfredol a Chyfeiriadau’r Dyfodol / The Language Clinic: Current Practice and Future Directions

WORKSHOP

Y Clinig Iaith: Arfer Cyfredol a Chyfeiriadau’r Dyfodol / The Language Clinic: Current Practice and Future Directions

Author

Alex Lovell

Prezi – Welsh

Prezi – English

Abstract

Cynllun unigryw a sefydlwyd gan Adran y Gymraeg yw’r Clinig Iaith. Mae’r Clinig Iaith, a gynigir drwy gydol y flwyddyn academaidd, yn cyflwyno darpariaeth anffurfiol unigol i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio yn yr Adran sydd am loywi eu sgiliau iaith Gymraeg. Er mai cynllun sydd wedi hen ennill ei blwyf yw’r Clinig Iaith, yn ddiweddar y mae Adran y Gymraeg wedi dechrau canolbwyntio o’r newydd ar ddatblygu a hyrwyddo’r ddarpariaeth ychwanegol hon er mwyn sicrhau ei bod yn fwy effeithiol a bod rhagor o fyfyrwyr yn manteisio arni. Pwrpas y sesiwn hon yw trafod sut y mae’r ddarpariaeth wedi datblygu ers ei sefydlu, arfer cyfredol ac adborth diweddar ar y Clinig Iaith a chyfeiriadau ar gyfer y ddarpariaeth yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, mae’r sesiwn yn anelu at ysbrydoli cydweithwyr mewn adrannau a cholegau eraill i ddatblygu darpariaeth iaith ychwanegol debyg, wrth iddynt ystyried sut olwg fydd ar ddyfodol dysgu ac addysgu yn eu cyd-destunau eu hunain.

The Clinig Iaith (Language Clinic) is a unique scheme set up by the Welsh Department. The Clinig Iaith, offered throughout the academic year, provides informal one-to-one provision to students at all levels of study within the Welsh Department who wish to improve their Welsh language skills. Although the scheme has been running for a number of years, a recently renewed focus has enabled the Welsh Department to develop and drive the Clinig Iaith, ensuring this additional provision is more effective and better utilised by the students. The purpose of this session is to discuss the development of the Clinig Iaith provision since its inception, current practice and recent feedback for the Clinig Iaith and future directions for the provision. In addition to this, the session aims to inspire colleagues in other departments and colleges to consider developing similar additional language-focused provision, as they think about what future learning and teaching will look like in their own learning and teaching contexts.

Session Outline

The first part of the session will be delivered in the style of presentation, focusing on the development of the Clinig Iaith since its inception. The second part will be delivered in the style of a workshop, offering delegates the opportunity to engage with practical examples of Clinig Iaith sessions conducted in the Welsh Department and discuss how such provision could be replicated within their own contexts. With the growing demand for Welsh-medium provision across disciplines in the university and for students with professional Welsh language skills in the workplace, the role of HE teachers as ‘language teachers’ is becoming ever more important. It is hoped that this practical session will help inspire colleagues in other departments and colleges to consider replicating similar additional language-focused provision to support their Welsh-medium students. This session may also be of interest to colleagues working in other language learning and teaching contexts in the university. This session will be delivered through the medium of Welsh, with simultaneous translation available.

Key Messages

By the end of the session, delegates will have:

• Learned about the Clinig Iaith provision offered by the Welsh Department and how this has been developed in recent years.
• Understood the importance of the Clinig Iaith provision and how it helps support students with their language learning needs.
• Explored practical examples of the Clinig Iaith provision and the potential of replicating similar provision within their own learning and teaching contexts.

Key Words

language; provision; Welsh


STAFF USE ONLY : laptop/pc, projector, and access to PowerPoint and the internet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s